1. کسي که خود را در معرض تهمت قرار دهد نبايد سرزنش کند آنهايي را که به او بدگمان شوند.
 2. از دست رفتن فرصتها و کارهاي مهم به دليل تنبلي و سستي است.
 3. تواضع ، آدم پست را بلند ميکند.
 4. چنان باش که پيوند کني با کسي که از تو بريده و عطا کني به کسي که از تو درخواست کند و ببخشي کسي را که از درخواست از تو خاموش گشته.
 5. زنهار فراري ندهي کسي را که جداييش تو را بد حال ميکند.
 6. دوري کن از بيهوده گويي که هرکس گفتارش بسيار شد گناهش زياد شود.
 7. به حال کسي نبايد غبطه و افسوس خورد مگر بر آنکس که همتش بر اصلاح نفسش است و هر روز نفس خود را حسابرسي و بازخواست کرده و با آن پيکار مينمايد.
 8. کسي که همتش بلند باشد ، اهتمام و تلاشش نيز بزرگ خواهد بود.
 9. کسي که بي باکانه عمل کند پشيمان خواهد شد.
 10. پنج گروه شايسته اهانت و خواري اند: 1- کسي که دخالت و فضولي کند در کار دو نفري که او را در کار خود دخالت نداده اند 2-کسي که در خانه ديگري باشد و به صاحبخانه دستور بدهد 3-کسي که بر سر سفره اي بي دعوت حاضر شود 4-کسي که سخني گويد بر ديگري که گوش نمي دهد 5-کسي که در جايي بنشيند که شايستگي آنرا ندارد.
 11. هيچگاه سخني نگو که بر طبق هواي نفس تو باشداگر چه آنرا به شوخي و بيهودگي بگويي و يا لغو پنداري چه بسا سخن شوخي و بيهوده اي که انسان آزاده اي را از تو ميرماند و گفتار لغوي که پيامد شري براي تو خواهد داشت.
 12. بازداشتن نفس از هوا و هوس جهاد اکبر است.
 13. با هواي نفس به کمک عقل مقابله کنيد.
 14. داروي نفس ، روزه و امساک از هوس و پرهيز کردن از لذتهاي دنياست.
 15. آگاه باشيد که به راستي ترسناکترين چيزي که از آن بر شما ترسانم دو چيز است ، پيروي از هواي نفس و آرزوي بلند و دراز.
 16. هوا و هوس ريشه و اساس محنتهاست.
 17. هر کس از چيزي بيم داشته باشد از دستيابي بدان محروم گردد.
 18. هرگاه با کسي دشمني و بغض داشتي از او مبر و راهي براي آشتي باقي گذار.
 19. خود را به سوگند عادت مده که آدمي که سوگند زيد ميخورد از گناه ايمن نيست.
 20. رستگار شد کسي که کار امروز خود را اصلاح کرده و کوتاهي هاي ديروز خود را جبران کند.
 21. کمندي بزرگتر از خشم کردن و زن براي شيطان نيست.
 22. کسي که نفس خود را براي اصلاح آن به تعب و تلاش وادارد نيکبخت ميگردد.
 23. کسي که نفس خود را خوار گرداند خداوند او را گرامي ميدارد.
 24. برترين علمها آنست که نفس خود را بر خلاف ميل آن وادار سازي.
 25. خيري نيست در راز گفتن مگر با دو مرد: دانشمندي گويا و شنونده اي سر نگه دار.
 26. به عقب انداختن کيفر و عقاب نشانه کمال حلم و بردباري است.
 27. به وسيله ايثار و برگزيدن ديگران بر خود ، آنان را فرمانبردار خويش گردان.
 28. آدم ريا کار ظاهري زيبا و دروني دارد.
 29. بيمارکاري را که ميکنيد از روي خودنمايي و شهرت انجام ندهيد زيرا کسي که براي غير خداوند کاري را انجام دهد ، خداوند اورا به همان شخص وا ميگذارد که براي او کار را انجام داده.
 30. مشغول و سرگرم باش بدانچه تو از آن بازخواست شوي.
 31. دلي که شهوت در آن باشد حکمت در آن جاي نگيرد.
 32. چگونه به زهد و بي رغبتي دنيا رسد کسي که خواهش خود را نکشته است.
 33. بازگردان نفس خويش را هنگام خواهشها و بر پاي دار آنرا در هنگام شبهه ها.
 34. از خواهشهاي نفساني دوري کنيد که شما را به سوي ارتکاب گناهان و يورش بر بدي ها ميبرد.
 35. هيچکس را بر فاش کردن راز خود سرزنش نکنم در حالي که خود در در نگهداري آن تنگ   حوصله بوده ام.
 36. زشت ترين خيانتها فاش کردن راز ديگران است.
 37. زنهار که بپرهيزي از چاپلوسي و تملق که تملق از خصلتهاي ايمان نيست.
 38. آرامش يافتن و اطمينان کردن به کسي پيش از آزمايش او از کوتاهي عقل است.
 39. امتحان شود مرد به کردارش نه به گفتارش.
 40. شوخي بسيار نشانه ناداني است.
 41. از بيهوده گويي بپرهيز که کمترين زيان آن ملامت و سرزنش ديگران خواهد بود.
 42. ريشه و اساس صبر و بردباري ايمان و يقين نيکو داشتن به خداي تعالي است.
 43. آراسته کن خود را به نوميدي از آنچه در دست مردم است تا از آفتهاي آن در امان باشي و دوستي آنها را براي خود فراهم آوري.
 44. اساس اخلاص نوميدي از چيزهايي است که در دست مردم است.
 45. زشت ترين ناتوانيها دلتنگي است.
 46. کسي که پافشاري کند در سوال مردم از او دلگير شوند.
 47. به اندازه بلندي مقام است زخم و رنج پيشامدها.
 48. شايسته ترين کسي که يادش کني آن کسي است که تو را فراموش نکند.
+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۰۹ساعت   توسط محب | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
آبان ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
آرشیو موضوعی
دانلودها
ارتباط با ما
آیا توسل به ائمه درست است؟
چراازدواج کنیم
بچه يتيم (دل نوشته)
فلسفه ارزش حجاب
مرزهای ارتباطی زن و مرد
چرا من ازدواج نمی کنم
تاثیر کیفیت آميزش جنسي در تولد فرزند صالح
قمر در عقرب ازدواج
همه چیز درباره صبر
تاریخچه بهائیت
پیشگویی های نوستر آداموس
سامری های زمان
چرا منابع غربی؟!
مبارزه با ریا
53 حدیث ناب علوی
نماز در روایات
نماز در قرآن
نویسندگان
محب
سامی
طالبی
پیوندها
دفتر مقام معظم رهبري
خمين شهر هزار شهيد
نقطه تسليم (عليرضا مرادي)
تشريح دجال و شيطان پرستي (فراماسونري)
جنبش مبارزه با صهيونيسم اومانيزم فراماسونري
بانك صوت و فيلم مذهبي
همسر يك طلبه
پايگاه جامع عاشورا
طلبه جوان
خط مقدم
دكتر شيخ
عبدالجبار كاكائي
انصارالزهرا سلام الله علیها
ثانيه هاي انتظار
مهرگان
راز چشمانت (ماهتاب)
هاتف313
فدايي سيد علي
سربازان امام زمان عج
منتظران مهدي
مهدي منتظر ماست
داغ انتظار
پرچیــــــــــن راز
دختران بابا عطا
ازدواج برتر
آوای نور
اسپشال(كلاس درس زندگي)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

 

Varzesh3.com ورزش سه